Lietuvos Respublikos ginklų fondas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Biudžetinė įstaiga, Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius, el. p. info@lgf.lt
Ginklų fondo parduotuvė tel. 8 706  63 469, 8 706  63 452. Bendra informacija tel. 8 706  63 457
Juridinio asmens kodas 191769098, PVM mokėtojo kodas LT917690917 Pažymoms tel. 8 706 63 444, 8 706 63 468
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis

Lietuviškai English Russian
 

  Kaip mus rasti?

 

 

 

 

 
 
Teisinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisinis reglamentavimas


Ginklų fondo teisinis statusas, pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra reglamentuojami Ginklų fondo įstatyme. Ginklų fondo funkcijos, kurios nėra numatytos Ginklų fondo įstatyme, arba funkcijos, kurios tik minimos Ginklų fondo įstatyme, yra įtvirtintos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (pavyzdžiui, licenciją verstis ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Ginklų fondas; pažymą, kad ginklas (išskyrus specialaus statuso subjektų naudojamus ginklus) yra visiškai netinkamas naudoti, išduoda Ginklų fondas ir pan.) ir Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme (sprogmenų apyvartos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo Ginklų fondas ir pan.).

Poįstatyminiai teisės aktai detalizuoja įstatymuose įtvirtintas Ginklų fondo funkcijas. Ginklų fondas savo veiklą vykdo vadovaudamasis:

1. Ginklų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1232;

2. Sprogmenų apyvartos valstybinės kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 717;

3. Prekybos sprogmenimis licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 243;

4. Sprogmenų naudojimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1511;

5. Sprogmenų gamybos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1512;

6. Ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 662;

7. Ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 663;

8. B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų, jų dalių eksporto (išvežimo), importo (įvežimo), gabenimo tranzitu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 665;

9. Valstybinio ginklų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1066;

10. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634;

11. Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 551;

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1075 „Dėl informacijos, susijusios su šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote, teikimo tarptautinėms organizacijoms“;

13. Europos Sąjungos (toliau - ES) reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21;

14. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932;

15. Ginklų paėmimo, perduotų realizuoti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ginklų tinkamumo naudoti nustatymo, vertės apskaičiavimo ir tolesnio panaudojimo tvarka, patvirtinta vidaus reikalų ministro, finansų ministro, Ginklų fondo direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1V-260/1K-193/1A-28 ir kitais teisės aktais.

© Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Visos teises saugomos
Į viršų (Left Alt+Z+Enter)   Naudojama Smart Web sistema.