Lietuvos Respublikos ginklų fondas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Biudžetinė įstaiga, Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius, el. p. info@lgf.lt
Ginklų fondo parduotuvė tel. 8 706  63 469, 8 706  63 452. Bendra informacija tel. 8 706  63 457
Juridinio asmens kodas 191769098, PVM mokėtojo kodas LT917690917 Pažymoms tel. 8 706 63 444, 8 706 63 468
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis

Lietuviškai English Russian
 

  Kaip mus rasti?

 

 

 

 

 
Apie mus

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos apžvalga


Lietuvos ginklų fondas buvo įkurtas 1935 m. rugpjūčio 23 d. prie Valstybės Gynimo Tarybos. Tuo laiku tai buvo visuomeninė finansinė organizacija, kurios tikslas – sukaupti visuomenės lėšas kariuomenės ginklavimui stiprinti. Sukauptų lėšų panaudojimo tikslus nustatydavo Valstybės Gynimo Taryba, atsižvelgdama į aukotojų pageidavimus. Jos sprendimus vykdė Ginklavimo valdyba.

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, visos jėgos struktūros ir specialiosios tarnybos bandė apsirūpinti ginkluote ir joms reikalinga technika, kaip kuri sugebėjo. Todėl buvo įsigyta labai įvairi ginkluotė ir technika.

1991 metais, atkuriant Lietuvos valstybės gyvenimą, kilo poreikis suvienodinti perkamą ginkluotę ir techniką, tai leistų racionaliau panaudoti valstybės lėšas bei kaupti mobilizacinį rezervą. Todėl buvo priimtas sprendimas įkurti visus pirkimus šioje srityje koordinuojančią organizaciją. Iš daugelio galimų variantų buvo nuspręsta atkurti ir naujai situacijai pritaikyti Lietuvos ginklų fondą.

Lietuvos ginklų fondas buvo įsteigtas 1991 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 322 „Dėl Lietuvos ginklų fondo įsteigimo“. Pirmosiomis jo užduotimis buvo kaupti gyventojų ir organizacijų padovanotus, perduotus arba kitaip perleistus ginklus bei šaudmenis, taip pat visuomenės paaukotas valstybės gynimui lėšas jiems įsigyti bei visus įstatymų nustatyta tvarka konfiskuotus ginklus.

Pirmuosiuose Lietuvos ginklų fondo nuostatuose, patvirtintuose 1991 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 391 „Dėl Lietuvos ginklų fondo nuostatų“, buvo teisiškai įtvirtinti Lietuvos ginklų fondo uždaviniai, jiems įgyvendinti suteiktos teisės. Vėliau šie nuostatai buvo ne kartą tobulinami. 1992 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos ginklų fondo nuostatų“ patvirtintuose nuostatuose buvo nustatyta, kad prekyba visų rūšių šaunamaisiais ginklais (tarnybiniais, žinybiniais, asmeninio naudojimo, sportiniais, medžiokliniais ir kt.), šaudmenimis bei specialiąja technika su kitų valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis yra išskirtinė Lietuvos ginklų fondo teisė, o Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija gali įsigyti tarnybinių šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir specialiosios technikos, suderinusios tai su Lietuvos ginklų fondu. Tokia nuostata buvo įvesta, siekiant užtikrinti ginkluotės pirkimų skaidrumą ir neleisti privačioms struktūroms pelnytis iš valstybės vykdomų ginkluotės pirkimų.

1992 m. Lietuvos ginklų fondo nuostatai buvo neskelbtini. Fondo veikla reglamentuojama grifu „Valstybinės svarbos“ arba „Visiškai slapta“. Objektuose, susijusiuose su Lietuvos ginklų fondo veikla, įvedamas ypatingos apsaugos režimas.

1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto iniciatyva buvo parengtas ir 1996 m. liepos 11 d. Seime priimtas Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymas Nr. I-1485, o 1996 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1209 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo nuostatų patvirtinimo” patvirtinti dabar galiojantys Lietuvos Respublikos ginklų fondo nuostatai.

1996 m. liepos 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymas, kuriame buvo įvardinta Ginklų fondo paskirtis – aprūpinti ginkluote valstybės institucijas bei juridinius asmenis, taip pat nustatyta išimtinė Ginklų fondo teisė pardavinėti fiziniams asmenims savigynai skirtus pistoletus ir revolverius bei šovinius šiems ginklams. Nurodytose Ginklų fondo funkcijose buvo nustatyta ginkluotės pirkimo tvarka, kai specialaus statuso subjektai pateikia Ginklų fondui paraiškas įsigyti ginkluotę, o Lietuvos Respublikos ginklų fondas šias paraiškas įvertinęs teikia pasiūlymus. Greta kitų funkcijų buvo nurodyta, kad Ginklų fondas steigia ir tvarko Valstybinį ginklų registrą, išduoda galutinio vartotojo sertifikatus, išduoda licencijas verstis jo reguliavimo sričiai priskirta ūkine veikla, organizuoja ginklų gamybą bei taisymą, realizuoja bei naikina paimtus ginklus, nustatyta tvarka steigia įmones ir kt.

Vykdydamas aprūpinimo ginkluote funkcijas, Ginklų fondas nuolat renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie naujausios pasiekimus ginkluotės vystymo srityje, jų plėtojimo kryptis, įvairių ginkluotės rūšių techninius duomenis ir standartus, užmezgė ryšius ir bendradarbiauja su žinomiausiais ginklų gamintojais bei tiekėjais iš daugelio Europos valstybių, taip pat JAV ir PAR. Duomenys apie potencialius ginkluotės tiekėjus yra nuolat kaupiami ir papildomi, renkama medžiaga apie jų teikiamos produkcijos asortimentą, dalyvaujama tarptautinėse ginklų parodose ir mugėse.

Ginklų fondo specialistai konsultuoja valstybės institucijas joms pasirenkant reikalingą ginkluotę, pagal šių institucijų teikiamus pageidaujamos įsigyti ginkluotės sąrašus suranda ginkluotės tiekėjus. Perkant ginkluotę iš užsienio, Ginklų fondui iš esmės tenka agentūros vaidmuo. Gavus konkretų valstybės institucijos užsakymą ginkluotei nupirkti, atliekamas rinkos tyrimas, kurio metu išsiunčiami paklausimai žinomiems užsienio tiekėjams dėl galimybės pateikti reikiamą ginkluotę ir įsigijimo sąlygų (kainos, pristatymo sąlygų ir pan.) ir pagal gautą medžiagą pateikiami apibendrinti duomenys valstybės institucijoms, kurios iš pateiktų pasiūlymų išsirenka jiems priimtiniausią ir pateikia Ginklų fondui užsakymą konkrečiai ginkluotei nupirkti. Ginklų fondo specialistai taip pat dalyvauja valstybės institucijų sudaromose komisijose sprendžiant klausimą dėl konkrečios ginkluotės pirkimo.

Įgyvendinant Lietuvos siekį tapti NATO nare, 1996 m. Valstybės gynybos taryboje buvo priimtas politinis sprendimas įdiegti Lietuvoje šiuolaikinę šaudmenų gamybos technologiją, kuri įgalintų aprūpintų Lietuvos kariuomenę ir kitas jėgos struktūras šaudmenimis, atitinkančiais NATO standartų reikalavimams. Šio projekto koordinatoriumi iš Lietuvos Respublikos pusės paskirtas Ginklų fondas. Bendradarbiaujant su Prancūzijos firmomis „SOFEMA“ ir „MANURHIN EQUIPEMENT“ buvo nupirkta moderni šaudmenų gamybos technologija, kuri įdiegta šaudmenų gamybos įmonėje Kauno rajone.

Tai pirmas žingsnis karinės pramonės Lietuvoje kūrimo link. Iš šaudmenų gamykloje pagamintų šovinių bus papildomos kariuomenės ir policijos šaudmenų atsargos, kaupiamas mobilizacinis šovinių rezervas. Šios gamyklos produkcija parduodama ir į kitas šalis.

© Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Visos teises saugomos
Į viršų (Left Alt+Z+Enter)   Naudojama Smart Web sistema.