Lietuvos Respublikos ginklų fondas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Biudžetinė įstaiga, Linkmenų g. 26, LT-08217 Vilnius, el. p. info@lgf.lt
Ginklų fondo parduotuvė tel. 8 706  63 469, 8 706  63 452. Bendra informacija tel. 8 706  63 457
Juridinio asmens kodas 191769098, PVM mokėtojo kodas LT917690917 Pažymoms tel. 8 706 63 444, 8 706 63 468
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis

Lietuviškai English Russian
 

  Kaip mus rasti?

 

 

 

 

 
Teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai, patvirtinti Vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1V-732;

2. Ginklų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1457;

3. Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634;

4. Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 551.

 

Vidaus reikalų ministro įsakymai

1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-693.

 

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

1. Bešeimininkių, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, valstybės paveldėtų ginklų ir šaudmenų apskaitos ir perdavimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro ir Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-184/1A-34;

2. Į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) šaunamųjų ginklų žymėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1A-79;

3.Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1A-78;

4. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1A-74.

5. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1A-9.

6. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ginklų fonde prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1A-56.

7. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos saugumo politika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojo l. e. direktoriaus pareigas 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1A-15.

8. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į laisvas pareigas tvarkos aprašas, patvirtinta Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsigijimų skyriaus vedėjo l. e. direktoriaus pareigas 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1A-23.

Kiti teisės aktai

Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta (2013-01-01 datai aktuali redakcija) (Priedai 1-4), patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180.

© Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Visos teises saugomos
Į viršų (Left Alt+Z+Enter)   Naudojama Smart Web sistema.